GRATIS administratie, na installatie

Tevreden zijnde over het resultaat, bieden wij u volgende dossieropvolging GRATIS aan :

1.
De VOLLEDIGE papierwinkel wordt gratis door mezelf georganiseerd en begeleid.
U moet zich dus van niets aantrekken, enkel uw mailbox in het oog houden.
Mits onmacht, zijn we steeds aanwezig op de keuringsdag.

2.
Eerstdaags na de oplevering/afwerking van uw project volgt een technische keuring die wij zelf voor u organiseren, samen met de keurinstanties.

3.
Er wordt voor U, na alle administratie (papierwerk) ook een dossier overhandigd waarin alle documenten zitten : tekeningen, certificaten, technische specificaties, paswoorden, kopies emails….
Er wordt uitleg gegeven waarop U moet letten …
Er wordt U een veiligheid handleiding bezorgt.
Er is dus na een installatie nog heel wat werk aan de winkel, die wij zeer graag voor u overnemen.

4.
De SERVICE doen wijzelf, voor zover dit nodig is, want eens een installatie draaiende, zijn er geen zorgen.

5.
Uw brandverzekeringsmaatschappij dient op de hoogte gebracht te worden van de PV- installatie,
zodat deze ook gedekt wordt bij brand. (Idem betreft de thermische installaties & panelen)
Dit vormt in uw polis GEEN meerprijs !

6.
Wat u nu nog moet doen is …… minstens 25 jaar niet meer wakker liggen van de prijs per kWh
van deze kostbare energiebron, en ……… genieten van de zon. “Let the sun do the work”