Instraling schijf

Hoe gebruikt u de instralingschijf?

 instraling-schijf

Wat is een instralingschijf?

De instralingschijf geeft de typische hoeveelheid ingestraalde zonne-energie aan op een hellend vlak te Ukkel voor verschillende hellingshoeken en oriëntaties. Daarom is het een uniek hulpmiddel om de toepasbaarheid van actieve zonne-energie in een project te beoordelen.

Hoe leest u de instralingschijf af?

Op de instralingschijf leest u dus af welke invloed die oriëntatie en dakhelling hebben op het rendement van uw zonnesysteem.
Op de concentrische cirkels van de figuur bovenaan leest u uw dakhelling af. Op de straal van de cirkel bepaalt u de oriëntatie van uw dak.
Wanneer u zowel de helling als de oriëntatie hebt bepaald, kan u aan de hand van de kleurcode (rechts van figuur) bepalen wat het rendement van uw zonnesysteem zal zijn.

Vb. dakhelling = 30°, oriëntatie= zuid → u komt terecht in een donkeroranje zone waar de instraling maximaal is of 100%

Vb. dakhelling= 50°, oriëntatie= W → u komt terecht in een lichtgroene zone waar de totale jaarlijkse instraling 75% is van de maximaal haalbare instraling. Dit is enkel het gevolg van de gekozen oriëntatie, schaduwverliezen zijn dan nog niet in rekening gebracht.