Verantwoordelijke consument

Verantw consument1Wereldwijd verdwijnen jaarlijks zo'n 13 miljoen hectare bossen, vooral door slecht beheer of het gebrek aan een aangepaste regelgeving. Het zijn schokkende cijfers die we niet zomaar aan ons voorbij mogen laten gaan.

Dit betekent echter niet dat we het gebruik van hout moeten bannen. Integendeel zelfs, want hout is hét ecologische materiaal bij uitstek:

  • Het gebruik van hout helpt het broeikasteffect te bestrijden: de overproductie van CO2 leidt, door het broeikasteffect, tot het opwarmen van onze aarde. Bomen nemen CO2 op en produceren zuurstof via de fotosynthese. Door hout te gebruiken in de bouw, wordt de koolstofdioxide voor lange tijd gestockeerd.
  • Hout is het materiaal dat tijdens zijn hele levensduur het minst energie verbruikt. Hout scoort in alle stadia zeer hoog: zowel voor de productie, de ontginning, de vernietiging, de verwerking, het gebruik en het recycleren blijkt hout veel respect te hebben voor onze aarde.
  • Hout is een hernieuwbare bron die sterk in opmars is. Als het bos goed wordt beheerd, overeenkomstig de PEFC-principes, zijn de houtbronnen eeuwig hernieuwbaar. Dit in tegenstelling tot fossiele energieën. Bovendien gaat de jaarlijkse biologische aangroei van onze bossen in stijgende lijn en overtreft het het gewonnen houtvolume.
  • Verantw consument2Hout is een materiaal van dichtbij. Aangezien hout in België wordt geproduceerd en verwerkt, is het gebruik ervan interessant om de vervoerskosten en de verontreiniging gebonden aan het transport, te beperken.

Belangrijk is dat we toezien op de bescherming van de bossen wereldwijd. Dit kan door het kopen van PEFC-gelabelde producten. Een mooi houten terras, een houten zandbak, houtskeletbouw, het drukken van uw persoonlijke documenten,... Het kan nog, zolang u maar rekening houdt met de oorsprong van het hout.