Werking PEFC Certificatie

Bij de PEFC-certificatie is er een nauwgezette controle van in het bos tot in de winkelrekken. Elke schakel in deze 'controleketen' dient in het bezit te zijn van een certificaat om het product te kunnen voorzien van het PEFC-label, de uiteindelijke garantie voor de klant. Het gaat hier dus om een gesloten, gecontroleerde keten.

Er worden twee soorten certificaten uitgereikt om de houtstromen te volgen van in het bos tot bij de consument: het certificaat voor het bos en het certificaat voor het bedrijf.


Boscertificatie
In eerste instantie worden de bossen gecertificeerd voor het duurzaam bosbeheer. Concreet betekent dit dat de boseigenaar zich engageert om zijn bos te beheren volgens een aantal strikte regels. In België tekent de boseigenaar een charter met 14 punten. Op regelmatige basis worden controles gedaan in de bossen om te zien of deze goed worden beheerd volgens de PEFC-principes. Deze controles gebeuren door onafhankelijke certificatie-instellingen.
Wie zich aan de regels houdt, kan zijn hout verhandelen onder het PEFC-label. Wie bij de controles niet voldoet, verliest het certificaat.
Certificaat voor bedrijven

Bedrijven die hout of papier verwerken, houden steeds meer rekening met een milieuvriendelijke en gecontroleerde herkomst van deze producten. Elk bedrijf in de houtkolom dient over een certificaat - het controleketencertificaat genoemd - te beschikken om hout of papier te mogen verhandelen met het PEFC-label. Het gaat hier dus zowel over bosuitbatingen, zagerijen, meubelmakers, houthandelaars en invoerders, papierfabrikanten, drukkers,...


Door het behalen van het controleketencertificaat garandeert het bedrijf enerzijds dat al het hout dat het verhandelt voortkomt uit legale houtkap. Anderzijds zorgt het ervoor dat de houtstromen afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen gevolgd kunnen worden langsheen de verwerkingsketen. Een onafhankelijke certificatie-instelling komt jaarlijks langs in het bedrijf om te controleren of het bedrijf de procedures correct volgt.

Er is een explosieve groei van het aantal bedrijven dat een PEFC-controleketencertificaat behaalt. Deze trend zorgt uiteraard voor een uitbreiding van het aanbod. Denk maar aan papierwaren, meubels, bouwmaterialen, kinderspeeltuinen, parket,... Deze producten vindt u in de winkelrekken van doe-het-zelfzaken, warenhuizen, de speciaalzaken, maar ook meer en meer in de detailhandels. De bedrijven zetten dus hun beste beentje voor op vlak van duurzaam bosbeheer. Nu is het aan de consumenten om deze inspanningen aan te moedigen en te kiezen voor producten die het PEFC-label dragen!